DRODZY RODZICE !

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI DZIECI            

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3  W PIEKARACH ŚLĄSKICH INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 05.04.2023 – 18.04.2023 PRZYJMOWANEBĘDĄ OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

NADMIENIAM, IŻ ZŁOŻENIE WYŻEJ WYMIENIONEGO OŚWIADCZENIA BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO TUTEJSZEJ PLACÓWKI.

Czytaj więcej Miejskie Przedszkole Nr 3