INFORMUJEMY RODZICÓW

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LII/554/22 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE                                    Z DNIA 25 SIERPNIA 2022R.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM 5 GODZ. WYNOSI 1,14 ZŁ. ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ FAKTYCZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

ZMIANA OPŁATY OBOWIĄZUJE OD 15.09.2022R.

Czytaj więcej Miejskie Przedszkole Nr 3

WRZESIEŃ W NASZYM PRZEDZKOLU

                                               

01.09.2022 – 16.09.2022 –WITAMY PRZEDSZKOLE

–  ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

21.09.2022 – PRZEDSZKOLNE DOŻYNKI

– PRZYNOSIMY DARY JESIENI ( WARZYWA, OWOCE, SADZONKI KWIATÓW)

– POZNAJEMY ICH NAZWY, SMAKI I PRZEZNACZENIE

– POZNAJEMY PRACĘ ROLNIKA, SADOWNIKA, OGRODNIKA

– ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: SADZENIE KWIATÓW W OGRÓDKU PRZEDSZKOLNYM

* SPOTKANIE DZIECI GRUP: DELFINKI, SÓWKI, MOTYLKI, KOTKI  Z EKODORADCĄ URZĘDU MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

– ROZMOWA O EKOLOGICZNYCH UPRAWACH I TZW. ZAPYLACZACH

30.09.2022 – DZIEŃ CHŁOPAKA

– ZABAWY INTEGRACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

Czytaj więcej Miejskie Przedszkole Nr 3