Ramowy rozkład dnia

 

6.00 – 9.00
– schodzenie się dzieci,
– kontakty indywidualne z dziećmi,
– zabawy z wyboru dziecka,
– praca zespołowa z całą grupą,
– ćwiczenia poranne,
– filtr poranny – przygotowanie się do śniadania,
– śniadanie

9.00 – 12.30
– zajęcia programowe,
– zabawy ruchowe,
– organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy w sali,
– czynności higieniczne,
– obiad,

12.00 – 16.00
– zajęcia o charakterze zabawowym organizowane przez nauczyciela,
– zabawy kierowane,
– zabawy dowolne,
– czynności higieniczne,
– podwieczorek,
– kontakty indywidualne z dziećmi,
– kontakty indywidualne z rodzicami,
– rozchodzenie się dzieci,