REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

Szanowni Rodzice

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 6 marca 2023 r. od godz. 800. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN – nabór do przedszkoli. System będzie uruchomiony od godz. 800 w dniu 6 marca 2023 r. do godziny 1200 w dniu 17 marca 2023 r.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Strona do logowania:
www.piekaryslaskie.przedszkola.vnabor.pl

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 27 lutego do 5 marca 2023 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w formie papierowej. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2023 r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdą Państwo w załączonym poniżej pliku PDF. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 287-10-85

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3  W PIEKARACH ŚLĄSKICH INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 05.04.2023 – 18.04.2023 PRZYJMOWANEBĘDĄ OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

NADMIENIAM, IŻ ZŁOŻENIE WYŻEJ WYMIENIONEGO OŚWIADCZENIA BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO TUTEJSZEJ PLACÓWKI.